Οι Remarketing Lists για τις καμπάνιες αναζήτησης αποτελεί μια δυνατότητα στοχευμένης διαφήμισης σε ανθρώπους που έχουν επισκεφτεί το site μας. Η remarketing list μας λοιπόν αποτελεί τη δεξαμενή “στόχων” τους οποίους μπορούμε να προσεγγίσουμε με διαφορετικό λεκτικό στη διαφήμιση, αλλά και υψηλότερα bids κάθε φορά που κάποιος από τους ήδη επισκέπτες μας αναζητά λέξεις κλειδιά που αφορούν την επιχείρηση μας.

Όταν οι άνθρωποι εγκαταλείπουν το site σας χωρίς να αγοράζουν τίποτα, οι λίστες remarketing σας βοηθούν να συνδεθείτε με τους συγκεκριμένους πελάτες όταν συνεχίζουν να αναζητούν για κάτι που έχουν ανάγκη και σχετίζεται με την επιχείρηση σας. Αντιστρόφως, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για χαμηλότερα Bids σε remarketing λίστες με χαμηλή αξία για την επιχείρηση.

Με λίγα λόγια, με την κατάλληλη διαχείριση είναι δυνατό να οδηγήσουν σε αποδοτικότερη χρήση του διαφημιστικού εξόδου, υψηλότερο conversion rates και τελικά καλύτερο ROI.