Το SSL δημιουργήθηκε για να κάνει τη σύνδεση μεταξύ του server που φιλοξενεί ένα website και του browser του επισκέπτη ασφαλέστερη, ή για να ακριβολογούμε ασφαλέστατη, προστατεύοντας όλες τις ευαίσθητες πληροφορίες που μεταφέρονται από και προς το website.

Τι είναι το SSL Πιστοποιητικό;

Ένα SSL (Secure Sockets Layer) Certificate επικυρώνει την αυθεντικότητα ενός website κρυπτογραφώντας πληροφορίες που οι επισκέπτες στέλνουν και λαμβάνουν από αυτό. Όταν ένας χρήστης παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες όπως κωδικούς, αριθμούς πιστωτικών καρτών, username κτλ., δημιουργείται μια ασφαλής σύνδεση με τον browser του χρήστη διασφαλίζοντας ότι κανένας τρίτος δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτές.
Με ένα SSL πιστοποιητικό, προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και διασφαλίζονται οι online συναλλαγές.

Πως εξασφαλίζεται η ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφισης; 

Κατά τη διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων μέσω της ασφαλούς σύνδεσης που προσφέρει το SSL, οι πληροφορίες που μεταφέρονται, κρυπτογραφούνται. Ο μηχανισμός κρυπτογράφησης μετατρέπει τις πληροφορίες σε μορφή που μπορεί να αναγνωριστεί μόνο με το κατάλληλο κλειδί αποκρυπτογράφησης. Με αυτό τον τρόπο, καμία τρίτη πηγή, χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση, δεν μπορεί να διαβάσει ή να υποκλέψει τα δεδομένα που μεταφέρονται.

Πως γίνεται αναγνωρίσιμο ένα SSL πιστοποιητικό;

Ανάλογα με το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα εμφανιστούν κάποιες ή όλες από τις παρακάτω ενδείξεις ασφάλειας:
– Ένα λουκετάκι εμφανίζεται στη μπάρα διεύθυνσης του browser

– Το URL μιας ασφαλούς τοποθεσίας ξεκινάει με https, αντί http, όπου s=security.

– Η μπάρα διευθύνσεων γίνεται πράσινη (Extended Validation)

– Εμφανίζονται στατικά ή δυναμικά logos και seals στην ιστοσελίδα για να υποδείξουν πως η τοποθεσία είναι ασφαλής.