Δωρεάν προβαθμολόγηση για το ΕΣΠΑ COVID.

Η πολιτεία έχει θεσπίσει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ COVID που αφορά μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό.
Επιδοτεί το 50% (μη επιστρεπτέο) των δηλωθέντων εξόδων (που αναγράφονται στο Ε3) του 2019 μέχρι του ποσού των 50.000€.
Η υποβολή φακέλου πήρε εκ νέου παράταση έως τις 21 Δεκεμβρίου 2020.

Προυποθέσεις υποβολής:

  1. 1. Έχουν περισσότερα από 10.000€ έξοδα το 2019
  2. 2. Έχουν έναρξη πριν την 1-1-2019

Για τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων καθώς επίσης και για την προβαθμολόγηση (δωρεάν) της επιχείρησης θα χρειαστούμε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. 1. Ε3 χρήσης 2019
  2. 2. Δηλώσεις ΦΠΑ περιόδου Απριλίου Μαίου Ιουνίου χρήσεων 2019 και 2020.

        (Σε περίπτωση που έχει γίνει τροποποιητική, να μας αποστείλετε και την αρχική)

  3.  3. Εκτύπωση ΚΑΔ από το taxisnet

Αποστείλατε μας τα δικαιολογητικά στο pantavos@sinisgroup.gr

Αμοιβή υποβολής: 350,00 + ΦΠΑ
Αμοιβή υλοποίησης: 8% επί της επιδότησης και ελάχιστο τα 1.000,00.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο της Sinis Group στο 2105131775.